Blog

Krytá parkovací místa v AVALON Business Center k pronájmu


Správa AVALON Business Center pronajímá krytá parkovací stání i subjektům, které nemají v centru pronajaté kanceláře.

Parkujte své vozidlo bezpečně, v teple a suchu, za 2 500 Kč bez DPH/měsíc. Pro více informací kontaktujte pí Michaelu Čarneckou na  tel. +420 009 923 nebo e-mailu carnecka@expandia.com

Related Posts